Ушул веб-сайт белгилүү чөйрөдөгү адамдарга арналган: тамеки заттарынын керектөөчүлөрү болушкан, кош бойлуулук абалында болбогон, өз маалыматтарын берүү жолу менен каттоодон өтүшкөн Кыргыз Республикасынын жашы жеткен ишке жарамдуу жарандары.

Данный веб-сайт предназначен для определенного круга лиц: совершеннолетних дееспособных граждан Кыргызской Республики, являющихся потребителями табачных изделий, не находящихся в состоянии беременности, прошедших регистрацию путем предоставления своих данных.